Nadváha, obezita a tajemství ukrývající se v našich genech

od Jindřich Zvolánek

 

Stejná jídla, stejný energetický příjem, stejná fyzická aktivita a dokonce i stejné každodenní návyky, přesto jeden na váze přibírá a druhý svou váhu redukuje. Jak se něco takového vůbec může stát? Jak ukázali nejmodernější a nejnovější poznatky vědy a klinických výzkumů, odpověď na tuto otázku se ukrývá v našich genech a našich genetických předpokladech.

Co se v dnešním článku dozvíte?

 • Co je to obezita a jaké jsou její následky
 • Jak je nadváha či obezita spojena s našimi geny
 • Proč bychom neměli něco svádět jen na „špatnou genetiku“
 • Jak a zda vůbec můžeme ovlivnit naše geny

Obezita není a nikdy nebyla jen estetickým problémem

Obezita není „jen“ estetický problém. Obezita je onemocnění u kterého je samozřejmě na první pohled zřejmým projevem přebytek tělesného tuku, neznamená to však, že bychom ji mohli označovat jen jako pouhou kosmetickou vadu. Obezitu musíme nazývat pravými jmény a platí, že se jedná o zdraví ohrožující stav našeho organismu, který výrazně zvyšuje riziko vzniku dalších onemocnění jako je diabetes neboli „cukrovka“ či jiná, zejména pak srdečně–cévní onemocnění, která jsou nejčastější příčinou předčasných úmrtí.

Globální epidemie – tak je obezita označována předními zdravotnickými organizacemi a není divu, neboť ve světě v současnosti najdeme mezi dospělou populací neuvěřitelných 650 milionů obézních, což představuje hned 13 % dospělých z celého světa a 19 % u nás v Česku. Proč je ale obezita takový problém?

Obezita ubližuje našemu tělu

Bohužel, ať už si to přejeme nebo ne, obezita pro náš organismus představuje obrovskou zátěž a jeho chod narušuje tak moc, že dokáže výrazně snížit očekávanou délku života a naopak tak výrazně zvýšit riziko předčasného úmrtí.

Jaká jsou rizika obezity?

 • Nádorová onemocnění
 • Srdečně–cévní onemocnění v podobě vysokého krevního tlaku či vysoké hladiny cholesterolu v krvi
 • Rozvoj inzulínové rezistence vedoucí až k cukrovce
 • Snížená obranyschopnost a častější infekce
 • Snížená funkčnost a výkonnost svalstva
 • Poškozená schopnost opravy organismu (autofagie)
 • Pokles mentální výkonnosti
 • Rostoucí riziko vzniku demence a rychlejší atrofie mozku

S mírnou nadsázkou řečeno platí, že každý další centimetr v pase tato rizika navyšuje a každý další ztracený centimetr v pase tato rizika snižuje. Co když se nám ale nedaří zhubnout?

Můžeme si obezitu nosit v genech?

Obezita je v posledních letech v oblasti genetiky a genetického testování často zkoumanou a nutno dodat, že již dobře prozkoumanou oblastí. V současnosti již víme, že i na rozvoji obezity se podílejí geny. Ty v souvislosti s obezitou sehrávají svou roli ve vícero procesech jako je ukládání tělesného tuku či jeho distribuce v organismu, ale například také v metabolismu různých složek výživy.

Predispozice neboli předpoklady pro rozvoj nadváhy a obezity jsou determinovány klíčovými geny nacházející se v naší „DNA“, přesněji řečeno pak jejich jednotlivými variantami, jež jsou odborně označovány jako „polymorfizimy“. V genetice je v případě obezity zkoumáno hned několik genů, nejčastěji se můžete setkat například s genem nazývaným „FTO“, tento gen je spojen zejména s tukovou tkání či s metabolismem zejména nasycených tuků a zjednodušeně řečeno platí, že každá „negativní“ varianta tohoto genu je spjata s přibližně jedním a půl kilogramem tukové tkáně navíc.

Předpoklad pro rozvoj obezity si skutečně můžeme v nosit genech.

To je prostě „špatná genetika“

Jídlo které jíme ovlivňuje, u jakých genů dojde k jejich aktivaci a může tak ovlivňovat metabolismus jednotlivých složek výživy v našem těle. Tyto vztahy jsou však dány vzájemnou interakcí mezi geny, genetickými předpoklady a vnějším prostředím. Genetika svou roli v rozvoji nadváhy či obezity sehrává, neznamená to však, že bychom mohli všechno svést jen na „špatnou“ genetiku.

Jistě jste se mnozí z vás setkali s někým, jež svůj nezdar ve snaze hubnout připisoval „špatným“ genům. Byť si takový člověk skutečně může nosit geny, které jej predisponují ke složitějšímu hubnutí, nadváze či dokonce obezitě, tak je to zejména jeho strava a životní styl, jež rozhodují o tom, zda se jeho predispozice skutečně projeví. Jinými slovy, geny nás predisponují k určitým schopnostem či neschopnostem nebo onemocněním, zda se ale skutečně projeví, je zejména v našich rukou. Přestože je tedy obezita úzce provázána s naší jedinečnou genetickou výbavou, je neméně provázána i s dalšími faktory jako je právě naše strava, spánek, fyzická aktivita nebo například míra stresu, kterému jsme denně vystavováni.

Jestliže však správně porozumíte svým genům a tomu, jak případný výsledek genetických analýz interpretovat, můžete při zařazení specifických postupů v oblasti výživy a životního stylu jako celku zcela předejít projevům „negativních“ variant určitých genů či je při nejmenším v zásadní míře utlumit a přesto tak ve svých životech prosperovat.

Co s tím vším můžeme dělat?

Bohužel, genetiku a geny změnit nemůžeme. Faktem ale je, že svým chováním a přístupem k životu a své životosprávě můžeme ovlivnit jejich způsob vyjadřování neboli tzv. „expresi“, to znamená, zda se konkrétní gen v našem organismu projeví či nikoli. Takovou situaci si můžeme ukázat přímo v souvislosti s nadváhou či obezitou. Můžeme si nosit variantu genu, která negativně ovlivňuje metabolismus nasycených tuků a která nás predisponuje k nárůstu hmotnosti i potencionálnímu rozvoji obezity. To, zda se nám taková predispozice projeví či nikoli, není jen v rukou našich genů, ale zejména pak v rukou našich. Ano, je to především náš životní styl a naše návyky, jež těmto genům říká, aby se aktivovali a nebo zůstali jen obyčejnými spícími geny „tam někde“. Stejným způsobem to funguje např. v případě genů pro vznik celiakie, jež se nám nikdy nemusí projevit díky tomu, že ve výživě nejíme tolik problematického lepku.

Váš životní styl je jen a jen ve vašich rukou, proto byste se měli zaměřit zejména na to, co můžete ovládat a co můžete mít pod kontrolou, což samozřejmě bude rozvoj správných zdravých návyků a budování zdravého životního stylu.

Identifikace a správná interpretace našich genů je však úžasným nástrojem pro vytvoření skutečně individuálního plánu životního stylu, jež bude v naprostém souladu s naší genetickou výbavou a nejenže tak šance pro efektivní a udržitelnou redukci hmotnosti, ale zejména napomůže celkovému zdraví našeho organismu.

Nejeden z nás se již setkal se snahou najít tu nejlepší a co možná nejrychlejší cestu k redukci hmotnosti. Konec konců, dotaz „jak nejrychleji zhubnout“ je jedním z těch vůbec nejvyhledávanějších dotazů na internetu. Snadno pak přijdeme do styku s nepřeberným množstvím různých mýtů a polopravd vytržených z kontextu. Rázem si tak nejsme jisti tím, čemu bychom vlastně měli či neměli věřit a čím bychom se během hubnutí měli řídit, abychom došli ke zdárnému výsledku.

Každý z nás je jiný a unikátní, s jinými potřebami, a proto není správnou cestou stanovovat pevná doporučení pro všechny. Genetické predispozice nám určují, jakou cestou bychom se měli vydat a jak zrovna my budeme prospívat nejlépe a možná, že právě teď nastal ten ideální čas, domluvit si schůzku se svými geny a pořádně se s nimi seznámit.